Gå direkt till innehållet
Meny

Gå vidare till nationell fas vid PRS

I Finland ska du gå vidare till den nationella fasen inom 31 månader från den internationella ingivningsdagen eller ingivningsdagen för den första prioritetsansökan, om du åberopar prioritet. I den nationella fasen kan du ansöka om finländskt patent eller nyttighetsmodell. Inom samma frist på 31 månader ska också en ansökningsavgift för patent eller en registreringsavgift för nyttighetsmodell vara betalad.

Om du har betalat den ovan nämnda avgiften inom 31 månader, betalar du en tilläggsavgift för översättningar av ansökningshandlingarna som behöver bifogas och sänder dem till oss inom en ytterligare frist på två månader. Tilläggsavgiften ska också betalas inom två månader.

Läs mer om hur du lämnar in en patent - eller nyttighetsmodellansökantill PRS och vilka handlingar som krävs.

När du vill att din ansökan ska träda i kraft som finländskt patent, kan du från översättningen utelämna de delar som

  • på grund av oenhetlighet inte granskades i ISA-fasen
  • inte fullföljs efter en förändring i IPEA-fasen
  • har utelämnats eftersom de inte kan patenteras (PatL 1 §) eller
  • har utelämnats från ansökan på grund av undantagsstadgandet om livs- och läkemedel i ikraftträdelse- och övergångsbestämmelserna.

Du kan även begränsa översättningen till enbart den del av ansökan som fullföljs efter en ändring vid WIPOs internationella byrå. Om sökanden vill utesluta vissa delar av ansökan, ska ett intyg ges in av vilket det framgår vilken del som inte finns med i översättningen. Skälet till uteslutningen ska även anges.

Avgifterna för nationella ansökningar hittar du i våra prislistor för patent respektive nyttighetsmodell.

Mer information

Detaljerade anvisningar finns i WIPOs guide "PCT Applicant’s guide", Öppnas i en ny flik läs: Finland – National Chapter.

Utskriftsversion Uppdaterad 17.01.2024