Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av registeruppgifter

Det är viktigt att patentsökanden eller patenthavaren anmäler ändringar som gäller finländska patent till Patent- och registerstyrelsen (PRS). Det ligger i innehavarens intresse att registeruppgifterna är uppdaterade.

Anmäl ändringar till PRS om

  • sökandens eller innehavarens namn, adress eller hemort ändras
  • patent eller ansökan överlåts till en ny innehavare
  • ombudet eller ombudets uppgifter ändras
  • patenthavaren beviljar rätt att använda patentet, det vill säga en licens
  • i patentet antecknas en pantsättning.

Hur anmäler jag ändringen?

Anmäl ändringen skriftligt till PRS. Du kan skicka anmälan med bilagor till PRS registratur per post, e-post eller skyddad e-post. Du kan också lämna in handlingarna till PRS besökskundtjänst.

Se kontaktuppgifterna för PRS registratur.

Avgifter

Det är gratis att göra ändringar i patentregistret när patentansökan är under handläggning.

Efter att patentet har beviljats är det avgiftsbelagt att göra anteckningar i patentregistret. Det är emellertid alltid gratis att

  • anmäla ändring av namn, adress, hemort och ombud
  • stryka en anteckning.

Betala in avgiften på PRS konto. Ange numret på ansökan eller patentet som referensuppgift. Vi antecknar ändringen i patentregistret när du har betalat avgiften.

Se våra kontonummer på sidan Prislistor och betalningsanvisningar.

Se avgifterna på sidan Övriga avgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.08.2021