Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av ombud eller ändring av ombudets namn, hemort eller adress

Ändring av ombud

Lämna in följande handlingar och ange följande uppgifter i din ansökan om ombudsändring:

  • patent- eller ansökningsnummer
  • det nya ombudets namn eller företagsnamn (firma) och FO-nummer samt adress och hemort
  • fullmakt för det nya ombudet.

Se ett exempel på fullmakten på sidan Blanketter för patent.

Ombudets fullmakt kan strykas med en skriftlig anmälan av sökanden eller innehavaren. Anteckningar om ändring av ombud är gratis.

Ändring av ombudets namn, hemort eller adress

Vi uppdaterar ändring av ombudets namn, hemort eller adress automatiskt även i andra ärenden som är i registret eller under behandling och där ombudet finns antecknat.

Anteckningar om ändring av ombudets namn, hemort eller adress är gratis.

Hur anmäler jag ändringen?

Anmäl ändringen skriftligt till PRS. Du kan skicka anmälan med bilagor till PRS registratur per post, e-post eller skyddad e-post. Du kan också lämna in handlingarna till PRS besökskundtjänst.

Se kontaktuppgifterna för PRS registratur.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.08.2021