Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av sökandens eller innehavarens namn, hemort eller adress

Det är viktigt att anmäla ändring av patentsökandens eller patenthavarens namn, hemort och adress till Patent- och registerstyrelsen (PRS).

Ange följande uppgifter i begäran om ändring:

  • patent- eller ansökningsnummer
  • uppgifter som ändrats, dvs. sökandens eller innehavarens nya namn eller företagsnamn (firma), hemort eller adress
  • sökandens eller innehavarens underteckning med datum.

Utländska sökande eller innehavare ska därtill lämna in en kopia av en handling som påvisar det nya namnet, som ett identitetskort eller ett handelsregisterutdrag. Vi kan kontrollera uppgifterna av en finländsk person eller ett finländskt företag i befolkningsdatasystemet eller PRS register.

Anteckningar som gäller ändring av namn, hemort eller adress är gratis.

Hur anmäler jag ändringen?

Anmäl ändringen skriftligt till PRS. Du kan skicka anmälan med bilagor till PRS registratur per post, e-post eller skyddad e-post. Du kan också lämna in handlingarna till PRS besökskundtjänst.

Se kontaktuppgifterna för PRS registratur.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.08.2021