Gå direkt till innehållet
Meny

Bekämpning av penningtvätt

Företagen förknippas med en förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism, eftersom de personer som ligger bakom företagens verksamhet inte alltid agerar i eget namn.

För att minska risken är företagen skyldiga att anmäla uppgifter om sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och hålla uppgifterna uppdaterade. PRS har registrerat uppgifter om förmånstagare sedan juli 2019.

År 2021 främjade vi bekämpningen av penningtvätt och uppdateringen av uppgifterna om förmånstagare med följande åtgärder:

  • Vi gav revisorerna den första helhetsanvisningen om skyldigheterna enligt lagen om penningtvätt.
  • Vi skickade en påminnelse till cirka 30 000 aktiebolag och andelslag om anmälan av uppgifter om förmånstagare.
  • Vi började utveckla ett omfattande, aktuellt och kvalitetssäkrat register över förmånstagare.

Läs mer om bekämpning av penningtvätt i årsberättelsen 2021. Öppnas i en ny flik

Gå till sidan: Ekonomiskt hållbara upphandlingar.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.11.2022