Gå direkt till innehållet
Meny

Andra miljömål

Coronatiden har klart minskat användningen av våra lokaler och arbetsrelaterade resor. Eftersom antalet resor ökar igen efter att pandemin har gett vika, fastställer vi i fortsättningen miljömål för arbetsresorna.

Vi beaktar miljön också i fråga om lokalernas effektivitet, energiförbrukningen och avfallsmängden. Här har vi hjälp av Senatfastigheters program för kolneutralitet. Enligt programmet ska man under de närmaste åren sträva efter att nollställa utsläppen från underhållet, och före 2035 ska alla fastigheter vara utsläppsfria.

Gå till sidan: PRS fotavtryck.

Utskriftsversion Uppdaterad 03.11.2022