Gå direkt till innehållet
Meny

Kundfordringar

I uppdrag där värdet på omsättningstillgångarna inte var väsentligt valdes i regel kundfordringar som det andra prioriteringsområdet.

Revisorn ska skaffa revisionsbevis särskilt för att kundfordringarna är fullständiga, att de existerar och hur de värderats. Fullständigheten bekräftas i regel genom att försäljningsreskontran avstäms mot huvudboken. Granskningsåtgärder som vidtagits även för andra ställningstaganden till bokslutet ger ofta ytterligare bevis på att kundfordringarna är fullständiga. Att fordringarna existerar säkerställs vanligen med utomstående bekräftelser eller genom att man på bankkontot granskar betalningar av kundfordringar som är öppna vid tidpunkten för bokslutet.

När det gäller värderingen är det viktigt att kontrollera åldersfördelningen på kundfordringarna och eventuella kända betalningssvårigheter hos kunderna eller andra uppgifter till exempel i protokoll som kan påverka om man kommer att få betalning på kundfordringarna. Vid kreditfakturagranskning fås också revisionsbevis för värderingen av kundfordringar.

Observationerna gällde i huvudsak att tillräckliga åtgärder inte har vidtagits eller att åtgärderna inte kan verifieras. Ofta har man försökt kontrollera existensen genom att jämföra huvudbokens transaktioner med försäljningsfakturorna. Eftersom båda dokumenten är interna inom bolaget ger de i princip inga revisionsbevis på att kundfordringar existerar. Det går inte heller att kontrollera kundfordringarnas existens genom att konstatera att en kundfordring har avlägsnats från reskontralistan för en senare tidpunkt, om rapportens funktion inte har testats separat.

Exempel på observationer

  • Kundfordringarna (471 000 euro) överskrider den totala väsentligheten (52 000 euro) mer än 9 gånger och utgör cirka 30 procent av balansomslutningen. Revisionsmappen innehöll ingen dokumentation om att posten skulle ha genomgått revision.

  • Kundfordringarna (195 000 euro) överskrider den för granskningen fastställda totala väsentligheten (20 000 euro) mer än nio gånger och utgör cirka 25 procent av balansomslutningen. Revisorn har inte genom sina åtgärder (avstämning av försäljningskontona i bokföringen mot försäljningsfakturor) fått tillräckligt med ändamålsenliga bevis på att kundfordringarna existerar.

  • Kundfordringarna (3 miljoner euro) överskrider den totala väsentligheten som använts vid granskningen (111 000 euro) mer än 27 gånger och utgör cirka 13,7 procent av balansomslutningen. Granskningen av kundfordringarnas existens kan inte verifieras.

  • Kundfordringarna (2,5 miljoner euro) överstiger den totala väsentligheten som revisorn fastställt 41-faldigt och utgör 61 procent av balans-omslutningen. Utifrån dokumentationen har revisorn vidtagit begränsade granskningsåtgärder för att kontrollera att försäljnings-fordringarna existerar. Dessutom är ett väsentligt antal över ett år gamla kundfordringar öppna vid bokslutstidpunkten, och en betydande del av kundfordringarna vid bokslutstidpunkten är fortfarande öppna fem månader senare. Revisorn har inte dokumenterat sin bedömning av behovet av nedskrivning av fordringar.


Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021