Gå direkt till innehållet
Valikko

Val av revisorer och uppdrag

Utöver att utvärdera kvaliteten på enskilda revisorers arbete var ett av målen med kvalitetsgranskningarna att samla in information om de åtgärder som vidtas vid revision av uppdrag av olika slag och storlek och om hur revisionsstandarderna iakttas.

Vid kvalitetsgranskningarna av revisorerna hade vi fram till 3.3.2020 gått igenom 150 revisionsuppdrag och genomgången av 18 uppdrag var på hälft.

Dessa uppdrag gällde organisationer som har verksamhet i olika branscher eller inom den offentliga förvaltningen. Storleken på uppdragen varierade från mikroföretag till storföretag och PIE-bolag samt olika stora aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Följande tabell visar de genomgångna uppdragen indelade enligt storleken på organisationen som varit föremål för revision (storleksklasser definierade enligt bokföringslagen):

Uppdrag som PRS gått igenom enligt storleken (Innehåller pågående kvalitetsgranskningar)

Av de 175 revisorer som förordnats till kvalitetsgranskning 2019 har 79 revisorer verkat i PIE-revisionssammanslutningar och 96 revisorer har verkat ensamma eller i andra revisionssammanslutningar.
Antal revisörer som var föremål för kvalitetsgranskningar 2019.  (Innehåller pågående kvalitetsgranskningar)

Utskriftsversion Uppdaterad 24.09.2021