Gå direkt till innehållet
Meny

Kvalitetskontroll av revision

En viktig, proaktiv del av tillsynen över revisionsbranschen är kvalitetsgranskningar av revisorer och revisionssammanslutningar. Syftet med kvalitetsgranskningarna är att

  • främja revisionens höga kvalitet
  • öka förtroendet för revision
  • öka den ekonomiska rapporteringens tillförlitlighet.


Revisionstillsynens tjänstemän utför lagstadgade oberoende kvalitetsgranskningar av alla revisorer, oavsett om de arbetar ensamma eller i revisionssammanslutningar.

Fokusområdena för kvalitetsgranskningen av revisionsarbetet är, såsom i fjol, omsättning och omsättningstillgångar samt riskbedömning och åtgärder för att svara på risker. I samband med kvalitetsgranskningen övervakar vi också iakttagandet av de skyldigheter som bestäms i penningtvättslagen. Läs mer om kvalitetsgranskningar.

Vi vidareutvecklar arbetsprogrammen för kvalitetsgranskning i synnerhet vad gäller revision av de allra minsta sammanslutningarna. Vi fortsätter att ständigt utveckla systematiken i bedömningen av revisorernas kvalitetskontrollsystem och uppdragens kvalitet. Under 2020 kommer vi att bedöma olika alternativ för att utveckla resultatsystemet för kvalitetsgranskningar. Vid bedömningen betraktar vi olika lösningar för att nå kvalitetsgranskningens mål och PRS strategiska mål.

Vi utvecklar god revisionssed genom att ge information om de iakttagelser som görs vid kvalitetskontrollen och genom att anordna kvalitetsdagar och diskussionsmöten.

E-tjänsterna för kvalitetsgranskningsärenden kommer att utvecklas som en del av revisionstillsynens samtliga e-tjänster. Målet är att utveckla en e-tjänst som revisorer kan använda för att skicka och ta emot beslut, anvisningar och material i fråga om sin kvalitetsgranskning samt för att följa hur kvalitetsgranskningen fortskrider.

Utskriftsversion Uppdaterad 26.11.2020