Gå direkt till innehållet
Meny

Revisionsnämnden

I anslutning till PRS revisionstillsyn arbetar revisionsnämnden, som är självständig i sina avgöranden. Efter föredragning av revisionstillsynens tjänstemän behandlar revisionsnämnden undersökningsärenden som kan leda till påförande av påföljder enligt revisionslagen. Revisionsnämnden behandlar också begäranden om omprövning.

Revisionsnämnden främjar skötseln av revisionstillsynens lagstadgade uppdrag. Revisionsnämnden publicerar sina beslut för att styra god revisionssed. Läs mer om revisionsnämnden.Öppnas i en ny flik


Utskriftsversion Uppdaterad 24.11.2020