Gå direkt till innehållet
Meny

Förnya ditt varumärke med 10 års mellanrum

Ett varumärke gäller i 10 år från ansökningsdagen eller registreringsdagen. Giltighetstiden beror på när ansökan lämnades in. Det kan förnyas med 10 års mellanrum och hållas i kraft hur länge som helst.

Du kan förnya din registrering

  • tidigast ett år före förfallodagen eller
  • senast inom sex månader från förfallodagen.

Om du förnyar registreringen först efter förfallodagen, tar vi ut en förhöjd förnyelseavgift. Observera också att beloppet för förnyelseavgiften beror på hur många varu- eller tjänsteklasser registreringen omfattar. Se information om avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Om du inte förnyar varumärket inom ett halvår från förfallodagen, avregistrerar vi märket.

Anmälan om att registreringen håller på att förfalla

Vi informerar den registrerade varumärkesinnehavaren minst 6 månader före förfallodagen att registreringen håller på att förfalla. För att vi ska kunna nå innehavaren är det viktigt att du anmäler alla ändringar i innehavarens namn, bolagsform, adress eller andra motsvarande uppgifter till oss. Läs mer om hur du anmäler ändringar.

Obs! Varumärkesinnehavare får ett stort antal vilseledande brev och falska fakturor och betalningsuppmaningar. I breven ber man kunden exempelvis betala en förnyelseavgift. I de brev som vi skickar ut står det alltid klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN. Läs mer om vilseledande betalningsuppmaningar.

Förnya din varumärkesregistrering

Förnya din registrering i vår e-tjänst. För att kunna använda tjänsten ska du först identifiera dig i tjänsten Suomi.fi. Gå till e-tjänsten där du kan förnya din registrering.Öppnas i en ny flik

Det är inte möjligt att göra ändringar i registeruppgifterna med en förnyelseansökan. Fyll i stället i ansökan angående ett registrerat varumärke. Obs! Du kan anmäla adressändring till oss per e-post.

Det är också möjligt att enbart delvis förnya registreringen. Du kan med andra ord utelämna en eller flera klasser helt och hållet i samband med förnyelsen.

Möjligt att lämna in ansökan på papper endast av särskilda skäl

Vi kan endast av särskilda skäl godkänna att en förnyelseansökan lämnas in på papper eller som e-postbilaga. Sådant särskilt skäl är till exempel ett tekniskt avbrott eller en störning i datatrafiken som medför att e-tjänsten inte kan användas, eller att sökanden inte har faktisk möjlighet att använda e-tjänsten.

Se information om förnyelseavgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Precisera klassificeringen senast när du förnyar din registrering!

Gamla registreringar kan ha varu- och tjänsteförteckningar där varorna och tjänsterna har angetts mycket vagt, enligt praxisen under tiden för registreringen. I fältet för varu- och/eller tjänsteslag kan det till exempel endast stå ett klassnummer eller benämningen "samtliga varor i denna klass". Sådana förteckningar kan preciseras.

Förteckningen ska preciseras senast när varumärkesregistreringen förnyas för första gången efter ikraftträdandet av den nya lagen (1 maj 2019).

Läs mer om precisering av klassificering.


Utskriftsversion Uppdaterad 07.07.2021