Centralhandelskammarens och handelskamrarnas anmälningar till föreningsregistret

Centralhandelskammaren är en sammanslutning som består av handelskamrarna. Centralhandelskammaren är handelskamrarnas gemensamma organ som stödjer handelskamrarna vid skötseln av de uppgifter som ankommer på dem.

För att en förening ska kunna registreras som handelskammare behövs ett tillstånd från arbets- och näringsministeriet.

Lämna in anmälningar på pappersblankett till föreningsregistret om Centralhandelskammarens eller handelskamrarnas adress, stadgar eller namntecknare ändras. Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Hur lämnar jag in ändringar på pappersblankett?

Gå till anvisningarna för pappersanmälan (Observera att det inte är möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten):

Hur lämnar jag in bokslutsuppgifter?

Handelskamrarna ska lämna in sina bokslutsuppgifter för anteckning i föreningsregistret inom två månader från godkännande av bokslutet.

Det är gratis att lämna in bokslutsuppgifter till föreningsregistret.

Du kan lämna in bokslutsuppgifter endast på pappersblankett.

Skicka pappersblanketten och bokslutet till:

Patent- och registerstyrelsen
Bokslut
00091 PRH

Öppna blanketten: Bokslutsanmälan till föreningsregistret.

Lagstiftning

Bestämmelser om handelskamrarna och Centralhandelskammaren finns i handelskammarlagen. Läs handelskammarlagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 09.10.2020