Uppgifterna om Centralhandelskammaren och handelskamrarna i föreningsregistret

Enligt handelskammarlagen (878/2002) registrerar föreningsregistret Centralhandelskammarens ändringsanmälningar som gäller stadgar och namntecknare samt handelskamrarnas grundanmälningar och ändringsanmälningar som gäller stadgar och namntecknare. På Centralhandelskammaren och handelskamrarna tillämpas föreningslagen med beaktande av deras speciella karaktär. För att en förening ska kunna registreras som en handelskammare behövs ett tillstånd från arbets- och näringsministeriet.

Centralhandelskammaren och handelskamrarna ska lämna in sina bokslutsuppgifter för anteckning i föreningsregistret. I fråga om Centralhandelskammaren antecknas även medlemmarna i dess mäklarnämnd, inlösningsnämnd och fastighetsvärderingsnämnd i registret.

Namn Uppdaterad Ladda
Registrering av handelskammarens bokslutshandlingar 07.12.2017 PDF
Utskriftsversion
Uppdaterad 28.03.2018