Centralhandelskammarens och handelskamrarnas anmälningar till föreningsregistret

Centralhandelskammaren är en sammanslutning som består av handelskamrarna. Centralhandelskammaren är handelskamrarnas gemensamma organ som stödjer handelskamrarna vid skötseln av de uppgifter som ankommer på dem.

För att en förening ska kunna registreras som handelskammare behövs ett tillstånd från arbets- och näringsministeriet.

Anmäl ändringar till föreningsregistret

Obs! Föreningsregistret kommer att vara stängt 29 augusti–17 september 2019 på grund av förnyelse av registret, och då är det inte möjligt att lämna in anmälningar. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före kl. 19.00 onsdagen 28 augusti. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 28 augusti. Du kan börja använda de nya tjänsterna och Y-blanketterna 18 september. Då får alla föreningar också ett FO-nummer. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.

Lämna in en anmälan till föreningsregistret om handelskammarens adress, stadgar eller namntecknare ändras.

Gå till e-tjänsten.

Gå till e-tjänsten


Vid behov se våra anvisningar och behandlingsavgifter:
- ändring av adress- och kontaktuppgifter
- ändring av namntecknare
- ändring av stadgar

I fråga om Centralhandelskammaren antecknas även medlemmarna i dess mäklarnämnd, inlösningsnämnd och fastighetsvärderingsnämnd i registret. Om dessa uppgifter ändras, anmäl ändringarna genom att bifoga följande blankett till ändringsanmälan. Blanketten är på finska.
Öppna: Liite yhdistysrekisterin perus- / muutosilmoituslomakkeeseen (pdf).

Du kan anmäla uppgifter om nämndmedlemmar endast på pappersblankett. Behandlingsavgiften är 40 euro.

Lämna in bokslutsuppgifter till föreningsregistret

Handelskamrarna ska lämna in sina bokslutsuppgifter för anteckning i föreningsregistret inom två månader från godkännande av bokslutet.

Det är gratis att lämna in bokslutsuppgifter till föreningsregistret.

Du kan lämna in bokslutsuppgifter endast på pappersblankett. Blanketten finns i två olika filformat. Välj det format som passar dig bäst.

Öppna: Registrering av handelskammarens bokslutshandlingar (pdf)

Lagstiftning

Bestämmelser om handelskamrarna och Centralhandelskammaren finns i handelskammarlagen. Läs handelskammarlagen i författningsdatabasen Finlex.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019