Stadgemodeller dvs. mallar för föreningens stadgar

Här nedan finns våra stadgemodeller, det vill säga mallar för föreningens stadgar. De är avsedda både för de som bildar en förening och för registrerade föreningar.

Särskilda mallar för syfte och verksamhetsformer

Stadgemodellerna saknar färdig text för punkt 2 (Syfte och verksamhetsformer) i stadgarna. Där kan du använda våra mallar för syfte och verksamhetsformer, vilka lämpar sig för föreningar inom flera olika områden. Se våra mallar för föreningens syfte och verksamhetsformer.

Så här använder du stadgemodellerna

Du hittar länkar till fem olika stadgemodeller längst ner på sidan. Välj den stadgemodell som är lämpligast för din förening. Fyll i punkterna 1–3 (föreningens namn, hemort samt syfte och verksamhetsformer) i den modell som du valt.

Spara filen på din dator. Bifoga de färdiga stadgarna till din etableringsanmälan eller ändringsanmälan som du lämnar in till föreningsregistret.

Olika stadgemodeller

Stadgemodellerna är olika beroende på hurdana bestämmelser de innehåller om föreningens ordinarie möte och medlemsgrupper. Föreningen omfattar flera medlemsgrupper till exempel om man kan inträda i föreningen antigen som ordinarie medlem eller som stödmedlem.

Stadgemodell 1 (enkla stadgar) omfattar endast det minimiinnehåll som föreningslagen förutsätter.

Stadgemodellerna 2–5 tillåter distansdeltagande i möten. Föreningen kan ordna distansdeltagandet före eller vid ett möte per post eller till exempel via nätet.

Namn Uppdaterad Ladda
Stadgemodell 1 - Enkla stadgar 07.11.2019 TXT DOC
Stadgemodell 2 - Ett möte, en medlemsgrupp, distansdeltagande möjligt 07.11.2019 TXT DOC
Stadgemodell 3 - Ett möte, flera medlemsgrupper, distansdeltagande möjligt 07.11.2019 TXT DOC
Stadgemodell 4 - Två möten, en medlemsgrupp, distansdeltagande möjligt 07.11.2019 TXT DOC
Stadgemodell 5 - Två möten, flera medlemsgrupper, distansdeltagande möjligt 07.11.2019 TXT DOC
Utskriftsversion
Uppdaterad 07.11.2019