Gå direkt till innehållet
Meny

Föreningsregistrets rådgivning

Patent- och registerstyrelsen (PRS) handleder föreningar i anmälnings- och registreringsärenden.

På de här webbsidorna finns alla de anvisningar som du behöver för att registrera en ny förening och för att lämna in ändringsanmälningar för en registrerad förening.

Vi granskar din anmälan och avgör ärendet först efter att vi har tagit anmälan upp till handläggning. Därför tar vi inte på förhand ställning till frågor såsom vad för slags innehåll i en stadgebestämmelse som kan registreras.

Gå till anvisningarna för de som bildar en förening.

Gå till anvisningarna för registrerade föreningar.

Andra informationskällor kring föreningsärenden

Vi tar inte ställning till frågor som gäller

  • tolkning av föreningens stadgar eller föreningslagen
  • styrelseledamöternas ansvar
  • föreningens mötesförfaranden
  • andra frågor kring föreningsverksamhet vilka inte berör anmälningar till föreningsregistret.


Du kan söka svar på ovanstående frågor från följande källor:

Kontakta oss i föreningsregisterärenden

Vi handleder föreningar i anmälnings- och registreringsärenden.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.12.2018