Gå direkt till innehållet
Meny

Filialens bokslut – bokslutet har inte upprättats enligt EU:s regelverk (stater utanför EU)

Dessa anvisningar gäller fall där filialens bokslut inte har upprättats enligt EU:s regelverk (stater utanför EU). Gå till anvisningarna: Filialens bokslut – bokslutshandlingarna upprättats enligt EU:s regelverk.

Lämna in filialens bokslut som upprättats enligt finländsk lag.

Vem kan lämna in bokslutet?

Filialens företrädare eller firmatecknare kan lämna in bokslutet eller befullmäktiga en utomstående person att göra det.

Hur lämnar jag in bokslutet?

Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

E-tjänsten på ytj.fi hjälper dig att fylla i anmälan. Fyll i de begärda uppgifterna och bifoga de handlingar som behövs.

Obs! De uppgifter och handlingar som du lämnar in och den anmälningshandling som e-tjänsten på ytj.fi skapar är offentliga och tillgängliga för alla. Fyll inte i eller bifoga till din anmälan uppgifter som innehåller personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik


Du kan även lämna in bokslutet på pappersblankett och skicka in det per post. Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre jämfört med anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för pappersblankett.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning, kan du lämna in en e-anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj "Bokslut" som ärende som ska anmälas. Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketten och bokslutshandlingarna som pdf-filer. Sänd.

När en befullmäktigad person lämnar in bokslutet, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad och undertecknad fullmakt.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret".Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Det är gratis att lämna in bokslutet via e-tjänsten på ytj.fi. Om du lämnar in bokslutet på pappersblankett, är behandlingsavgiften 100 euro. Patent- och registerstyrelsen (PRS) skickar en faktura. Betala inte behandlingsavgiften i förväg.

Vad händer efter registrering?

När bokslutet har registrerats, får du ett registerutdrag till filialens postadress som finns antecknad i företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi.

Bokslutsuppgifterna är offentliga och tillgängliga i tjänsten Virre som Patent- och registerstyrelsen (PRS) tillhandahåller. Gå till Sökning av bokslut i informationstjänsten Virre. Öppnas i en ny flik

Även tjänsteleverantörer använder bokslutsuppgifterna. Läs mer om våra samarbetspartner som tillhandahåller bokslutsuppgifter.

Att lämna in bokslut på PRS uppmaning

PRS kan uppmana företaget att lämna in sitt bokslut om det inte har lämnat in det inom utsatt tid. PRS skickar ett uppmaningsbrev till företaget och ber det att lämna in bokslutet. Gå till anvisningarna: Bokslut lämnas in för sent.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024