Ändring av bolagsordningen för ett bostadsaktiebolag till det nya elektroniska formatet

Den här anvisningen gäller bostadsaktiebolag som bildats före 2019.

Vi rekommenderar följande förfaringssätt för bostadsaktiebolag som bildats före 2019:

  1. Bolaget överför aktieförteckningen (aktieboken) till informationssystemet för bostadslägenheter (bostadsdatasystemet) mellan 1 maj 2019 och 31 december 2022.

    Informationssystemet för bostadslägenheter förvaltas av Lantmäteriverket. Läs mer om informationssystemet på webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi.
  2. Först efter överföringen av aktieförteckningen lönar det sig att ändra den i handelsregistret antecknade bolagsordningen till elektronisk form i e-tjänsten på ytj.fi.

Se ett exempel på bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

Det är gratis att ändra i handelsregistret antecknad bolagsordning till det nya elektroniska formatet.

Obs! Anmälan är gratis endast om innehållet i bolagsordningen inte ändras i samband med överföringen. En anmälan för att ändra innehållet i bolagsordningen är avgiftsbelagd. Läs mer om hur du anmäler ändringar i innehållet i bolagsordningen.

När ska jag lämna in anmälan?

Lämna in din anmälan när bolagets aktieförteckning har överförts till informationssystemet för bostadslägenheter.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer på ytj.fi om att underteckna en e-anmälan.

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om auktorisering på ytj.fi.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobil-ID (mobilcertifikat) eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan.

Se ett exempel på bolagsordningen i det nya elektroniska formatet.

I 3 § i bolagsordningen i det nya elektroniska formatet anges bolagets bransch som anmäls till handelsregistret, det vill säga läget för de byggnader och fastigheter som bolaget besitter samt besittningsgrunden.

I e-tjänsten ska du ange fastighetens identifikationsnummer, det vill säga ett av följande:

  • fastighetsbeteckning (i formen 123-456-1234-5678)
  • beteckning för outbrutet område (i formen 123-456-1234-5678-M601)
  • anläggningsbeteckning (arrenderätt, i formen 123-456-1234-5678-L1).

Fastighetsbeteckningen hittar du i Lantmäteriverkets tjänst. Gå till tjänsten Ta reda på fastighetsbeteckningen.

Om du har frågor om fastighetens identifikationsnummer, kontakta Lantmäteriverket. Gå till Lantmäteriverkets webbplats.

Så här lämnar du in anmälan mellan 2 januari och 30 april 2019

Om du anmäler bolagsordningen till det nya elektroniska formatet mellan 2 januari och 30 april 2019, finns inte uppgifterna i bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi. Detta innebär att du måste ange samtliga uppgifter i bolagsordningen på nytt i tjänsten.

Utifrån de uppgifter du angett skapar tjänsten bolagsordningens paragrafer 1–4 (bolagets namn, hemort, bransch och lägenhetsbeskrivning). Skriv in i ett textfält bolagsordningens andra bestämmelser i 5 § och framåt. Läs mer om hur du anmäler bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi.

Så här lämnar du in anmälan från 1 maj 2019

Från 1 maj 2019 samlas bolagets uppgifter in från handelsregistret och Lantmäteriverket och lagras automatiskt i det nya elektroniska formatet. Från 1 maj 2019 finns uppgifterna i bolagsordningen alltså i e-tjänsten på ytj.fi och det är lättare att lämna in anmälan.

Om bolagets uppgifter redan finns i e-tjänsten på ytj.fi, kontrollera att de är korrekta. Lägg till och komplettera uppgifterna vid behov.

Om uppgifterna i bolagsordningen inte finns i e-tjänsten, måste du ange samtliga uppgifter.
Läs mer om hur du anmäler bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in e-anmälan.

Lämna in din anmälan på ytj.fi

Hur följer jag handläggningen av en anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Utskriftsversion
Uppdaterad 02.01.2019