Licens – rätt att använda registrerad design

En innehavare av designregistrering kan låta någon annan få rätt att använda sin registrerade design, det vill säga ge en licens. Det innebär att innehavaren fortfarande äger designregistreringen men ett annat företag eller en annan person får rätt att använda designen. Parterna kommer överens om villkoren och ersättningarna för användningen.

Licensen kan vara exklusiv eller begränsad. En exklusiv licens betyder att innehavaren av designregistreringen inte kan licensiera ut designregistreringen till någon annan än den som har den exklusiva licensen. En begränsad licens betyder att innehavaren kan licensiera ut designregistreringen till fler.

Det är bra att anteckna licensen i registret

För att skydda sin rätt ska licenshavaren be Patent- och registerstyrelsen (PRS) att anteckna licensen i mönsterregistret, det vill säga designregistret. När registeranteckningen har gjorts, anses det att licensen har kommit till allmän kännedom.

Om licensen inte antecknas i registret, kan det hända att innehavaren av designregistreringen senare licensierar ut designregistreringen till någon annan som inte visste om den tidigare licensen. I sådant fall är rätten av den sist nämnda licenshavaren giltig, om den har antecknats i registret.

Om licensen har antecknats i registret och innehavaren av designregistreringen ber PRS att stryka designen ur registret innan designens giltighetstid upphör, ska man ge licenshavaren möjlighet att bevaka sin rätt innan designen stryks ur registret.

Hur ansöker jag om ett antecknande av licensen i registret?

Antingen innehavaren av designregistreringen eller licenstagaren kan ansöka om ett antecknande av licensen.

Ange följande uppgifter i din ansökan och lämna in följande dokument:

  • registernummer (vilken designregistrering det handlar om)
  • licenstagarens namn, hemort och adress
  • namn, hemort och adress för eventuellt ombud samt fullmakt
  • datum för licensavtalet samt eventuella begränsningar
  • kopia av licensavtalet.

Du kan anmäla ändringar genom att använda blanketten "Ansökan angående ett registrerat mönster" och en fullmakt. Gå till blankett- och fullmaktssidan.

Vi tar ut en avgift för ändringarna. Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019