Gå direkt till innehållet
Meny

Ändring av patentsökande eller patenthavare (överlåtelse)

Du kan sälja eller överlåta ditt patent eller din ansökan till en annan innehavare. Det är viktigt att anteckna överlåtelsen i patentregistret. En överlåtelse som inte har antecknats i registret gäller inte mot tredje part som i god tro förvärvat rätt till patentet.

Om ett patent har flera innehavare, kan varje innehavare överlåta sin egen andel utan samtycke av de andra. Företagets fusion eller delning förutsätter att överlåtelsen antecknas i registret om företagets FO-nummer ändras.

Ansökan om överlåtelse eller dess bilagor måste innehålla följande uppgifter:

  • patent- eller ansökningsnummer
  • namnet på den föregående innehavaren eller sökanden
  • den nya innehavarens eller sökandens namn, hemort och adress samt företagets FO-nummer
  • datum då rättigheterna har överlåtits
  • överlåtarens underteckning med datum
  • övertagarens underteckning eller samtycke till överlåtelse.

Du kan anmäla överlåtelsen genom att lämna in en kopia av en undertecknad överlåtelse. Se ett exempel på överlåtelsen på sidan Blanketter för patent.

Ansökan om överlåtelse kan också vara en kopia av någon annan handling, såsom ett köpebrev, varav de ovannämnda uppgifterna framgår. Om det finns affärshemligheter i handlingen, är det skäl att täcka över dem.

Om den nya innehavaren eller sökanden anlitar ett ombud, bifoga ombudets namn, hemort och adress samt ombudets fullmakt. Om innehavarens eller sökandens hemort inte är i Finland, måste han eller hon ha ett ombud vars hemort finns inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Hur anmäler jag ändringen?

Anmäl ändringen skriftligt till PRS. Du kan skicka anmälan med bilagor till PRS registratur per post, e-post eller skyddad e-post. Du kan också lämna in handlingarna till PRS besökskundtjänst.

Se kontaktuppgifterna för PRS registratur.

Avgifter

Det är gratis att anteckna överlåtelse av ansökan i patentregistret, men det är avgiftsbelagt att överlåta ett patent. Du måste betala in avgiften på PRS konto innan vi antecknar ändringen i registret. Ange numret på ansökan eller patentet som referensuppgift.

Se våra kontonummer på sidan Prislistor och betalningsanvisningar.

Se avgifterna på sidan Övriga avgifter.


Utskriftsversion Uppdaterad 04.08.2021