Gå direkt till innehållet
Meny

Pantsättning

Patent är lös egendom och kan sättas i pant som säkerhet för en fordran. Panträtten kan antecknas i patentregistret på begäran. Det ligger i panttagarens intresse att pantsättningen antecknas i registret. En pantsättning som antecknats i registret ger en viss prioritet till exempel vid konkurs och utmätning.

Antingen patenthavaren eller panttagaren kan ansöka om en anteckning eller strykning av pantsättningen. Pantsättningen kan endast antecknas i ett beviljat patent.

Begäran om anteckning av en pantsättning eller dess bilagor måste innehålla följande uppgifter:

  • patentnummer
  • panttagarens namn, adress, hemort och FO-nummer
  • om panttagarens ombud begär anteckningen, ombudets fullmakt
  • kopia av pantsättningsavtalet eller av ett utdrag ur avtalet, varav framgår när pantsättningen börjar gälla.

Hur anmäler jag ändringen?

Anmäl ändringen skriftligt till PRS. Du kan skicka anmälan med bilagor till PRS registratur per post, e-post eller skyddad e-post. Du kan också lämna in handlingarna till PRS besökskundtjänst.

Se kontaktuppgifterna för PRS registratur.

Avgifter

Du måste betala in avgiften för anteckningen på PRS konto innan vi antecknar pantsättningen i registret. Ange numret på ansökan eller patentet som referensuppgift. Det är gratis att avregistrera en anteckning av en pantsättning.

Se våra kontonummer på sidan Prislistor och betalningsanvisningar.

Se avgifterna på sidan Övriga avgifter.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.08.2021