Gå direkt till innehållet
Valikko

Förvaltningsråd

Enligt stiftelselagen är förvaltningsråd ett frivilligt organ. Om stiftelsen vill ha ett förvaltningsråd, ska det anges i stiftelsens stadgar. I stadgarna kan det bestämmas om val av ersättare i förvaltningsrådet.

Anmälan till stiftelseregistret

Om det sker förändringar i sammansättningen av stiftelsens förvaltningsråd, anmäl ändringarna omedelbart till stiftelseregistret. Du kan enkelt kontrollera stiftelsens uppgifter i informationstjänsten VirreÖppnas i en ny flik. En ordinarie styrelseledamot är ansvarig för att anmälan görs till registret.

Blanketter och undertecknande av anmälan

Ange att stiftelsen har ett förvaltningsråd under rubriken "Förvaltningsråd" på bilageblankett 17A (kryssa för rutan).

Anmäl förvaltningsrådet i sin helhet på en särskild bilageblankett. Ange det nya förvaltningsrådet i sin helhet på blanketterna även om endast några av förvaltningsrådets ledamöter byts ut.

Använd en särskild personuppgiftsblankett för att anmäla ledamöternas identifieringsuppgifter till stiftelseregistret. Fyll inte i personbeteckningar eller personers hemadresser på andra anmälningsblanketter. Läs mer.

Blankett Y4 undertecknas av någon av de ordinarie styrelseledamöterna eller av en person som en ordinarie styrelseledamot har befullmäktigat. Om den befullmäktigade undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Bilagor

Bifoga en försäkran av en styrelseledamot om att de personval som gjorts och anmälts är riktiga och att stiftelsen innehar de beslut som de anmälda ärendena baserar sig på, om du inte lämnar in försäkran på bilageblankett 17A. Försäkran kan också ges av en person som en styrelseledamot har befullmäktigat.

Obs! Bifoga inte handlingar (till exempel protokoll) som innehåller personbeteckningar eller fysiska personers adresser.

Behandlingsavgift

Vi skickar anmälaren en faktura på behandlingsavgiften efter det att anmälan har behandlats. Ändringsanmälan kostar 100 euro. Stiftelsen kan samtidigt anmäla ändringar som gäller verkställande direktören, personer med rätt att företräda stiftelsen, revisorer eller styrelsen utan extra kostnad.

Egen anmälan om att uppdrag upphör

En ledamot i förvaltningsrådet kan också själv anmäla till stiftelseregistret att hans eller hennes uppdrag har upphört. Läs mer.

Utskriftsversion Uppdaterad 10.04.2019