Gå direkt till innehållet
Meny

Stiftelseregistrets prislista


Betalningsanvisningar

Patent- och registerstyrelsen påför och tar ut en tillsynsavgift för alla stiftelser. Läs mer om tillsynsavgiften.

Vi fakturerar alla ansöknings- och anmälningsavgifter samt beställda informationstjänsteprodukter i efterhand .

Avgiften för sökande av ändring ska betalas inom besvärstiden. Se överklagande av beslut för ytterligare uppgifter.

Avgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets förordning om Patent- och registerstyrelsens avgiftsbelagda prestationer. Du hittar en länk till den gällande avgiftsförordningen på sidan ”Lagstiftning som rör oss och vårt förvaltningsområde”.

Avgifterna för de momsbelagda informationstjänstprodukterna baserar sig på Patent- och registerstyrelsens beslut utfärdade med stöd av ovannämnda arbets- och näringsministeriets förordning.

Anmälningsärenden enligt lagen om stiftelser (487/2015)

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Förhandsgranskning av stiftelsens stadgar eller stadgeändring 800,00 0,00 800,00
Grundanmälan för stiftelse (inte förhandsgranskad) 800,00 0,00 800,00
Grundanmälan för stiftelse (förhandsgranskad) 200,00 0,00 200,00
Ändringsanmälan om ändring av stiftelsens stadgar (inte förhandsgranskad) 800,00 0,00 800,00
Ändringsanmälan om ändring av stiftelsens stadgar (förhandsgranskad) 200,00 0,00 200,00
Anmälan om ändring av stiftelsens styrelse, förvaltningsråd, namntecknare, revisorer och verkställande direktör 100,00 0,00 100,00
Anmälan om bifirma 100,00 / namn 0,00 100,00 / namn
Inlämnande av årsrapport när årsrapport lämnas in inom 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Inlämnande av årsrapport när årsrapport lämnas in till registret senare än inom 6 månader efter räkenskapsperiodens utgång
85,00
0,00 85,00
Egen anmälan om upphörande av ett registrerat uppdrag avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Ändring av stiftelsens postadress avgiftsfri 0,00 avgiftsfri

Fusionsärenden

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Anmälan om fusionsplan 500,00 € / stiftelse eller sammanslutning 0,00 500,00 € / stiftelse eller sammanslutning
Ansökan om kungörelse på borgenärerna vid fusion 410,00 € + 210,00 € / stiftelse eller sammanslutning som kungörelsen gäller 0,00 410,00 € + 210,00 € / stiftelse eller sammanslutning som kungörelsen gäller
Anmälan om verkställande av fusion 110,00 € / stiftelse eller sammanslutning 0,00 110,00 € / stiftelse eller sammanslutning

Ansökningar

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Ansökan om offentlig stämning 210,00 0,00 210,00
Andra ansökningsärenden som kungörs i Officiella tidningen 210,00 0,00 210,00
Ansökan om att på undantag vara stiftare, utses till stiftelsens styrelse, förvaltningsråd, verkställande direktör eller likvidator 120,00 0,00 120,00
Ansökan om förordnande av likvidator 100,00 0,00 100,00
Ansökan om att en avregistrerad stiftelse förordnas i likvidation 100,00 0,00 100,00
Faktureringstillägg 6,50 0,00 6,50

Ansöknings- och anmälningsärenden enligt lagen om stiftelser (109/1930)

Tjänst Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Grundande av stiftelse 1680,00 0,00 1680,00
Registrering av stiftelse som fått tillstånd till grundande avgiftsfri 0,00 avgiftsfri
Anmälan om domstolens tillstånd till fusion av stiftelser och anmälan om slutredovisning vid upplösning av stiftelse avgiftsfri 0,00 avgiftsfri

Utdrag, intyg och kopior

Utdrag ur stiftelseregistret, stadgar eller bokslut, kan du köpa i informationtjänsten Virre. Elektroniska informationstjänsteprodukter är förmånligare. Du kan betala produkterna med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik.

Du kan också beställa produkter genom att skicka in ett beställningsformulär om du inte har möjlighet att betala på nätet. Då skickar vi dokumenten per post och fakturerar avgiften separat.

Utdrag, intyg och kopior (Moms 0 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 0 % Pris (€)
Utdrag ur stiftelseregistret 15,00 0,00 15,00
Stiftelsens stadgar 15,00 0,00 15,00
Stiftelsens bokslutshandlingar 15,00 0,00 15,00
Översatt utdrag ur stiftelseregisteruppgifter 40,00 0,00 40,00
Diarieintyg 7,00 0,00 7,00
Ankomstintyg utfärdat av registret över företags- och organisationsnummer 7,00 0,00 7,00
Bestyrkt utskrift av utdrag ur registret över företags- och organisationsnummer (FODS-utdrag) 7,00 0,00 7,00
Bestyrkande av kopia 15,00 + 1,00/sida 0,00 15,00 + 1,00/sida
Faktureringstillägg 6,50 0,00 6,50
Expeditionstillägg 5,50 0,00 5,50

Utdrag, intyg och kopior (Moms 24 %)

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Pris (€)
Kopior av elektroniska anmälningsdokument (registeranmälningar som kommit in 1 januari 2016 eller senare) 5,00/anmälning 1,20 6,20/anmälning
Kopior av elektroniska dokument 5,00/fil 1,20 6,20/fil
Kopiering av pappersdokument 2,00/beställning 0,48 2,48/beställning
Kopior av pappersdokument

Exempel: Du beställer kopior av en handling som omfattar 3 sidor. Försäljningspriset är 6,20 € (2,48 € + 3 x 1,24 €).

1,00/sida 0,24 1,24/sida
Kopior och utskrifter som självbetjäning i Patent- och registerstyrelsens kundservice 0,40/ sidan 0,10 0,50/ sidan
Historieutdrag ur stiftelseregistret (sammanställs manuellt, beställs separat från PRS) 60,00 14,40 74,40
Övrigt intyg ur stiftelseregistret 60,00 14,40 74,40
Faktureringstillägg 6,50 1,56 8,06
Expeditionstillägg 5,50 1,32 6,82

Urval och gränssnittstjänster

Produkt Grundpris (€) Moms 24 % Pris (€)
Urval av nya, giltiga eller upphörda stiftelser, urval av stiftelser med anknytning till en person (personsökning) Se prislistan för Virre.
Applikationsförfrågningar ur stiftelseregisteruppgifterna via gränssnittet WebService Se prislistan för Virre.

För övriga urval av stiftelser på basis av uppgifterna i Företags- och organisationsdatasystemet (FODS), se tjänster som erbjuds av våra samarbetspartner på webbplatsen FODS.Öppnas i en ny flik.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.04.2024