Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden fungerar varumärket som ett slags särskiljningsmedel. Läs mer om varumärket.

Varumärkeslagen förnyades den 1 maj 2019. Läs mer om de viktigaste ändringarna.

Ansök om varumärke på nätet

Ansök om registrering i vår e-tjänst: det är ett enkelt och snabbt sätt att lämna in ansökan. Du får också bekräftelse på mottagningen av din ansökan. Gå till tjänsten.

Innan du lämnar in din ansökan rekommenderar vi att du går igenom kraven för registrering och kontrollerar i databaser att det inte finns tidigare märken eller firmor (företagsnamn) som utgör hinder mot registreringen. Läs mer om krav för registrering.

Se upp för vilseledande fakturor

Andra sätt att skydda dina rättigheter

Mönsterskydd (designskydd) skyddar utseendet på en produkt eller en del av den.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar.

Aktuellt

Viktigt att du preciserar tjänste- och varuförteckningen för ditt varumärke

Om ditt varumärke har sökts registrerat före den 1 januari 2014, kan du ha möjlighet att precisera varu- och tjänsteförteckningen för märket. Det är viktigt att precisera förteckningen. Om du inte gör det, kan skyddsomfånget för ditt varumärke bli inskränkt.