Ansök om varumärke online

Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden fungerar varumärket som ett slags särskiljningsmedel. Läs mer.

Ansök om varumärke på nätet

Ansök om registrering på nätet: det är ett förmånligt och snabbt sätt att lämna in ansökan. Du får också bekräftelse på mottagningen av din ansökan. Gå till tjänsten.

Innan du lämnar in din ansökan rekommenderar vi att du går igenom kraven för registrering och kontrollerar i databaser att det inte finns tidigare märken eller firmor, det vill säga företagsnamn, som utgör hinder mot registreringen. Läs mer.

Se upp för vilseledande fakturor

Andra sätt att skydda dina rättigheter

Mönsterskydd (designskydd) skyddar utseendet på en produkt eller en del av den.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar.

Aktuellt

Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

Var särskilt uppmärksam med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter. I alla de anmälningar och brev som vi skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.