Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som ett företag använder för att skilja sina varor och tjänster från andras motsvarande varor och tjänster. På marknaden fungerar varumärket som ett slags särskiljningsmedel. Läs mer.

Andra sätt att skydda dina rättigheter

Mönsterskydd (designskydd) skyddar utseendet på en produkt eller en del av den.

Patent är en ensamrätt att utnyttja en uppfinning.

Nyttighetsmodell är en ensamrätt lik patentet att utnyttja en uppfinning. Den är avsedd för enklare anordnings- och produktuppfinningar.

Aktuellt

Se upp för vilseledande, fakturaliknande anbudsbrev om varumärken

Huomio
Var särskilt uppmärksam med sådana brev som erbjuder tjänster med anknytning till förnyelse av varumärken eller registrerade ensamrätter. I alla de anmälningar och brev som vi skickar ut står det klart och tydligt att avsändaren är PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN.