Rekisteristä poistetun osakeyhtiön hakeminen selvitystilaan

Jos osakeyhtiön rekisteristä poistamisen jälkeen tarvitaan selvitystoimia, PRH:lta voidaan hakea yhtiön määräämistä selvitystilaan.

PRH ei anna määräystä selvitystilasta, jos yhtiön varat eivät riitä selvityskulujen suorittamiseen tai varojen määrästä ei saada tietoa, eikä osakkeenomistaja, velkoja tai muu ilmoita ottavansa vastatakseen selvitysmenettelyn kustannuksista.

Asiasta säädetään osakeyhtiölain 20 luvun 22 §:ssä. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Tutustu myös ohjeisiin rekisteristä poistamisesta.

Kuka tekee hakemuksen?

Hakemuksen voi tehdä se, jonka oikeutta asia koskee.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Tee kirjallinen vapaamuotoinen hakemus PRH:lle. Pyydä hakemuksessa, että PRH määrää yhtiön selvitystilaan. Perustele pyyntö.

Hakemuksessa on hyvä mainita, ottaako hakija vastatakseen selvityskuluista. Tilanteen arvioimiseksi liitä tarvittaessa hakemukseen selvitystä yhtiön varallisuustilanteesta.

Kun ehdotat hakemuksessa tiettyä henkilöä selvitysmieheksi, liitä hakemuksen häneltä saatu suostumus selvitysmiehen tehtävään.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Postita hakemus osoitteeseen:

PRH
Kaupparekisteri
PL 1150
00101 Helsinki.

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Hakija tai hänen valtuuttamansa allekirjoittaa hakemuksen.
Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä hakemus maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu etukäteen ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 02.01.2023