Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Om du är en enskild näringsidkare och vill fortsätta din affärsverksamhet i form av aktiebolag, kan du inte göra det direkt utan du måste bilda ett aktiebolag.

När ett aktiebolag bildas får det ett eget FO-nummer. En enskild näringsidkares FO-nummer överförs inte till aktiebolaget.

Om du bildar ett aktiebolag och du inte vill fortsätta din verksamhet som enskild näringsidkare, lämna in en nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare.

Hur bildar jag aktiebolag och avslutar verksamheten som enskild näringsidkare?

Det är vanligt att en enskild näringsidkare ("firma") vill att det nya aktiebolaget registreras i handelsregistret samtidigt som "firman" avregistreras.

Anmäl på pappersblankett om du använder apport eller ber om registrering vid en viss tidpunkt. Läs mer om våra handläggningstider och begäran som gäller tidpunkt för registrering.

I andra fall kan du lämna in anmälningarna i Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi.

Läs mer om etableringsanmälan för aktiebolag.

Läs mer om nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare.

Vad ska bolaget heta?

Om du vill ha samma namn för ditt nya aktiebolag som du har haft som enskild näringsidkare, måste du antingen ändra på det namn som du använder som enskild näringsidkare eller lämna in en nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare.

Observera att ett aktiebolags namn ska innehålla ordet "aktiebolag" eller förkortningen "Ab" för att markera företagsform.

Aktiebolagets namn kontrolleras i handelsregistret innan det godkänns. Därtill kontrolleras eventuell ändring av verksamhetsområdet och andra faktorer som påverkar godtagbarheten av namnet. Läs mer i anvisningarna för företagsnamn.

Affärsrörelse som apport

Näringsidkarens affärsrörelse eller en del av den kan överföras som apport till det nya aktiebolaget. Läs mer om apport i ett aktiebolag.

Utskriftsversion
Uppdaterad 01.08.2017