Gå direkt till innehållet
Meny

Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Om du är en enskild näringsidkare och vill fortsätta din affärsverksamhet i form av aktiebolag, kan du inte göra det direkt utan du måste bilda ett aktiebolag.

När ett aktiebolag bildas får det ett eget FO-nummer. En enskild näringsidkares FO-nummer överförs inte till aktiebolaget.

Om du bildar ett aktiebolag och du inte vill fortsätta din verksamhet som enskild näringsidkare, lämna in en nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare.

Hur bildar jag aktiebolag och avslutar verksamheten som enskild näringsidkare?

Vill du fortsätta en enskild näringsidkares näringsverksamhet i form av ett aktiebolag eller upphäva en enskild näringsidkares firma på samma gång som du registrerar aktiebolaget? Lämna då in etableringsanmälan för aktiebolag på pappersblankett och begär samtidig handläggning av anmälningarna.

Kryssa för rutan som gäller tidpunkt för registrering på blankett Y6 och Y1. Bifoga en separat begäran till din anmälan där du motiverar anledningen till den önskade registreringstidpunkten eller påskyndade handläggningen.

Läs mer om våra handläggningstider och begäran som gäller tidpunkt för registrering.

Gå till anvisningen Etableringsanmälan för aktiebolag.

Gå till anvisningen Nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare.

Vad ska bolaget heta?

Om du vill ha samma namn för ditt nya aktiebolag som du har haft som enskild näringsidkare, måste du antingen ändra på det namn som du använder som enskild näringsidkare eller lämna in en nedläggningsanmälan för enskild näringsidkare.

Observera att ett aktiebolags namn ska innehålla ordet "aktiebolag" eller förkortningen "Ab" för att markera företagsform.

Aktiebolagets namn kontrolleras i handelsregistret innan det godkänns. Därtill kontrolleras eventuell ändring av verksamhetsområdet och andra faktorer som påverkar godtagbarheten av namnet. Läs mer i anvisningarna för företagsnamn.

Affärsrörelse som apport

Näringsidkarens affärsrörelse eller en del av den kan överföras som apport till det nya aktiebolaget.

Om du överför affärsrörelsen eller en del av den till det nya aktiebolaget och om du mot denna egendom får de genom avtalet om bolagsbildning tecknade aktierna antingen helt eller delvis, måste du lämna in din etableringsanmälan på pappersblankett. Bifoga till din anmälan en revisors yttrande om en redogörelse för apportegendomen och om huruvida egendomen för bolaget var av sådant ekonomiskt värde som minst motsvarade betalningen av aktierna. Läs mer om apport i ett aktiebolag.

I avtalet om bolagsbildning kan man ange att ett teckningspris för det nybildade aktiebolagets aktie inte betalas till bolaget. I sådant fall kan man avsätta värdet av den enskilda näringsidkarens nettoförmögenhet till aktiebolagets fond för inbetalt fritt eget kapital, till exempel som en vederlagsfri investering. Eftersom ett teckningspris inte betalas, behöver du inte bifoga en redogörelse för apportegendom, eller en revisors yttrande, till aktiebolagets etableringsanmälan.

Utskriftsversion Uppdaterad 24.04.2023