Gå direkt till innehållet
Valikko

Starta aktiebolag

Ett aktiebolag bildas när det registreras i handelsregistret. För att bli registrerat måste bolaget lämna in en etableringsanmälan. Med samma anmälan kan du också anmäla uppgifter till Skatteförvaltningens register. Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger de delar i anmälan som gäller handelsregistret, och Skatteförvaltningen handlägger de delar som anknyter till dess register.

Du kan starta ett aktiebolag utan aktiekapital eller med aktiekapital. Om bolaget inte har något aktiekapital, registrerar vi 0 euro som bolagets aktiekapital.

Det är värt att satsa på valet av företagsnamn. Du kan studera registrerade företagsnamn, det vill säga firmor, på i vår Namntjänst för företag. Gå till Namntjänsten.Öppnas i en ny flik

Hur startar jag ett aktiebolag?

Starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan välja mellan två alternativa sätt, se närmare information nertill på sidan.

Observera: en person under 18 år kan inte starta ett aktiebolag i e-tjänsten. I så fall lämna in anmälan på pappersblanketter.

Star­ta ak­tie­bo­lag i e-tjäns­ten på ytj.fi

Al­ter­na­tiv A

Handlett etableringspaket (tjänsten skapar handlingar)

Välj det handledda etableringspaketet i följande fall:

  • ‍Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är 0 euro.
  • Samtliga aktieägare är myndiga personer.
  • De anmälda personerna har finländska personbeteckningar (aktieägarna och styrelseledamöterna samt eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • En bolagsordning i standardformat (som e-tjänsten skapar) är tillräcklig.

‍Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning i standardformat.

Behandlingsavgiften är 240 euro.

‍Läs närmare anvisningar om det handledda etableringspaketet.
Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Al­ter­na­tiv B

Etableringsanmälan (du lägger till upprättade handlingar själv)

Välj etableringsanmälan om bolaget har en eller flera av följande situationer:

  • ‍Bolaget har aktiekapital.
  • Aktieägarna omfattar företag eller andra sammanslutningar.
  • En del av de anmälda personerna saknar en finländsk personbeteckning (aktieägarna och styrelseledamöterna samt eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • En standardbolagsordning är inte tillräcklig.
  • Bolaget är ett publikt aktiebolag (Abp).‍

Du lägger till de själv upprättade handlingar och anger uppgifterna om bolagsordningen i tjänsten.

‍Behandlingsavgiften är 320 euro.

‍Läs närmare anvisningar om etableringsanmälan.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

‍Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag

Du kan anmäla att du vill fortsätta en enskild näringsidkares näringsverksamhet i form av ett aktiebolag eller att du vill upphäva en enskild näringsidkares firma på samma gång som du registrerar aktiebolaget. Lämna in anmälan på pappersblanketter. Gå till anvisningarna: Ombildning av enskild näringsverksamhet till aktiebolag.

Aktiebolagsbildningens verkningar med tanke på handelsregistret

När ett nytt företag har registrerats, måste alla ändringar i de registrerade uppgifterna anmälas alltid utan dröjsmål till handelsregistret. Uppgifterna i handelsregistret används för att kontrollera företagets bakgrundsinformation och avtalspartner. Läs mer om registreringens verkningar.

De aktiebolagets uppgifter som ska anmälas och hållas uppdaterade i handelsregistret är bland annat följande:

Enligt aktiebolagslagen kan ett aktiebolag inte läggas ned utan en formell procedur. Vanligen läggs det ned genom likvidationsförfarande, som är ett flerfasigt förfarande och tar flera månader. Andra sätt att lägga ned ett aktiebolag är bland annat konkursförfarande, fusion och delning.

Utskriftsversion Uppdaterad 04.05.2023