Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag bildas när det registreras i handelsregistret. För att bli registrerat måste bolaget lämna in en etableringsanmälan. Med samma anmälan kan du anmäla bolaget även till Skatteförvaltningens register. Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger de delar i anmälan som gäller handelsregistret, och Skatteförvaltningen handlägger de delar som anknyter till dess register.

Det är värt att satsa på valet av företagsnamn. Du kan studera företagsnamn, dvs. firmor, på förhand i PRS namntjänst för företag. Gå till namntjänsten.

Aktiekapitalet i ett nytt aktiebolag ska vara minst 2 500 euro.

Hur lämnar jag in etableringsanmälan och startar aktiebolag?

För att starta ett aktiebolag ska du lämna in en etableringsanmälan för aktiebolag i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Använd e-tjänsten om följande villkor uppfylls:

  • Samtliga aktietecknare är myndiga, fysiska personer, och de samt styrelseledamöterna, den eventuella verkställande direktören och revisorn har en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Bolagsordning i standardformat är tillräcklig för bolaget.
  • Aktierna betalas till bolagets bankkonto.
  • Teckningspriset för aktierna tas i sin helhet upp i aktiekapitalet.
  • Eventuella prokurister och personer som har rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning. Läs mer om personer med rätt att företräda bolaget och tillstånd för personer som är fast bosatta utanför EES.

Om dessa villkor inte uppfylls, lämna in en pappersanmälan.

Vad ska jag anmäla på ytj.fi?

Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, skapar tjänsten automatiskt ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för ditt aktiebolag.

Ange följande uppgifter:

  • aktiebolagets namn, verksamhetsområde, räkenskapsperiod, hemort samt eventuella bifirmor och deras verksamhetsområden. Läs mer om verksamhetsområde.
  • namn på och personbeteckningar för styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören
  • namn på och personbeteckningar för eventuella revisorer, prokurister eller personer med rätt att företräda bolaget.

Vad kostar anmälan?

Priset för e-anmälan är 275 euro. Betala avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att anmälan har undertecknats.

Anmälan om bifirma kostar 60 euro per namn. Läs mer om bifirma.

Lämna in din anmälan på ytj.fi

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.05.2019