Etableringsanmälan för aktiebolag

Ett aktiebolag bildas när det registreras i handelsregistret.

För att bli registrerat måste bolaget lämna in en etableringsanmälan. Med samma anmälan kan du anmäla bolaget även till Skatteförvaltningens register. Patent- och registerstyrelsen (PRS) handlägger de delar i anmälan som gäller handelsregistret, och Skatteförvaltningen handlägger de delar som anknyter till dess register.

Det är värt att satsa på valet av företagsnamn. Du kan studera företagsnamn, det vill säga firmor, på förhand i PRS namntjänst för företag. Gå till namntjänsten.

Aktiekapital

Aktiebolagets aktiekapital har inget minimibelopp. Du kan starta ett aktiebolag utan aktiekapital eller med aktiekapital.

Om bolaget inte har något aktiekapital, registrerar vi noll euro som bolagets aktiekapital.

Det är möjligt att starta aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi endast om aktiekapitalet är noll euro.

Om du startar ett aktiebolag som har ett aktiekapital, läs våra anvisningar för hur du lämnar in en pappersanmälan.

Hur lämnar jag in etableringsanmälan och startar aktiebolag?

Du kan lämna in en etableringsanmälan, det vill säga starta ett aktiebolag, i e-tjänsten på ytj.fi. Använd e-tjänsten om följande villkor uppfylls:

  • Samtliga aktietecknare är myndiga, fysiska personer, och de samt styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören har en finländsk personbeteckning och personliga nätbankskoder eller ett mobil-ID eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Bolagsordning i standardformat är tillräcklig för bolaget.
  • Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är noll euro.
  • Eventuella revisorer, prokurister och personer som har rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning. Läs mer om personer med rätt att företräda bolaget och läs om tillstånd för personer som är fast bosatta utanför EES.

Om dessa villkor inte uppfylls, lämna in en pappersanmälan.

Vad ska jag anmäla på ytj.fi?

Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, skapar tjänsten automatiskt ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning för ditt aktiebolag.

Ange följande uppgifter:

  • aktiebolagets namn, verksamhetsområde, räkenskapsperiod, hemort samt eventuella bifirmor och deras verksamhetsområden. Läs mer om verksamhetsområde.
  • namn på och personbeteckningar för styrelseledamöterna och den eventuella verkställande direktören
  • namn på och personbeteckningar för eventuella revisorer, prokurister eller personer med rätt att företräda bolaget.

Vad kostar anmälan?

Priset för e-anmälan är 275 euro. Betala avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att anmälan har undertecknats.

Anmälan om bifirma kostar 60 euro per namn. Läs mer om bifirma.

Lämna in din anmälan på ytj.fi


Lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du lämnar in din etableringsanmälan på pappersblankett, är handläggningstiden längre och priset högre jämfört med e-anmälan. Gå till anvisningarna för pappersanmälan.

Utskriftsversion
Uppdaterad 03.07.2019