Gå direkt till innehållet
Meny

Etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi (du lägger till upprättade handlingar själv)

Starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Här hittar du våra anvisningar om hur du lämnar in en etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi.

Välj i e-tjänsten på ytj.fi etableringsanmälan för aktiebolag om en eller flera av följande alternativ gäller det bolag som startas:

  • Bolaget har aktiekapital.
  • Aktieägarna omfattar företag eller andra sammanslutningar.
  • En del av de anmälda personerna saknar en finländsk personbeteckning (aktieägarna och styrelseledamöterna samt bolagets eventuella verkställande direktör, revisor, prokurister och företrädare).
  • En bolagsordning i standardformat är inte tillräcklig, istället ska du själv ange den upprättade bolagsordningens uppgifter i tjänsten.
  • Det bolag som startas är ett publikt aktiebolag (Abp).

I annat fall välj i e-tjänsten på ytj.fi det handledda etableringspaketet (tjänsten skapar handlingar). Läs mer om det handledda etableringspaketet.

När anmäler jag?

Lämna in etableringsanmälan till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om bolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller aktiebolagsbildningen och inget bolag bildas.

Vem lämnar in anmälan?

En styrelseledamot eller en ersättare undertecknar anmälan. Om ingen av dem har en finländsk personbeteckning, lämna in anmälan på webblankett. Gå till anvisningarna: Blanketter för aktiebolags etableringsanmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

För att logga in i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in i tjänsten välj ”Grunda företag” på framsidan och därefter ”Etableringsanmälan” i punkten ”Grunda aktiebolag”. Observera: Vi förnyar e-tjänsten på ytj.fi, och i det här skedet förs du över till nya vyer i tjänsten.

I tjänsten anmäler du följande uppgifter:

I fråga om utländska personer anmäler du födelsedatum och hemadress. Läs om tillstånd för personer fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Vilka bilagor?

I tjänsten lägger du till följande bilagor:

  • Avtal om bolagsbildning
  • Styrelsens och den eventuella verkställande direktörens försäkran om att lagen iakttas

Vid behov lägg till följande bilagor:

  • intyg av en revisor
  • kvitto på att aktierna betalats
  • passkopior eller någon annan identitetshandling för utländska personer.

Vilka bilagor, om teckningspriset av aktier har betalats med apport?

Om teckningspriset har betalats med apportegendom, bifoga ett revisorsintyg om apportegendomen och en redogörelse för övergången av egendom. Om en fastighet används som apport, redogörelsen kan vara till exempel köpebrevet för fastigheten. Läs mer om apport.

Vad kostar det?

Priset för e-anmälan är 370 euro. Betala avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att du har undertecknat anmälan.

Bifirma kostar 70 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Om du anmäler på pappersblankett är handläggningstiden längre jämfört med anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för pappersblanketter.

Hur följer jag handläggningen av min anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024