Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolagets handledda etableringspaket i e-tjänsten på ytj.fi (tjänsten skapar handlingar)

Starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Här hittar du våra anvisningar om ett handlett etableringspaket för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning i standardformat för bolaget.

Välj det handledda etableringspaketet i följande fall:

  • Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är 0 euro.
  • Alla aktieägare är myndiga personer.
  • Alla aktieägare, styrelseledamöter och en eventuell verkställande direktör har en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande alternativ: personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Eventuella revisorer, prokurister och personer som har rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning.
  • En bolagsordning i standardformat är tillräcklig.

I annat fall välj etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi (du lägger till upprättade handlingar själv). Läs mer om etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.

När anmäler jag?

Lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret inom tre månader från det att avtalet om aktiebolagsbildning undertecknades. Om anmälan blir försenad, förfaller aktiebolagsbildningen och inget bolag bildas.

Vem lämnar in anmälan?

En styrelseledamot eller en ersättare undertecknar anmälan. Om ingen av dem har en finländsk personbeteckning, lämna in anmälan på webblankett. Gå till anvisningarna: Blanketter för aktiebolags etableringsanmälan.

Hur lämnar jag in anmälan?

För att logga in i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in i e-tjänsten på ytj.fi, välj på framsidan Grunda företag och därefter Handlett etableringspaket i punkten Grunda aktiebolag.

Ange följande uppgifter i e-tjänsten på ytj.fi:

Observera: Om någon av de anmälda personerna inte har en finländsk personbeteckning, kan du inte grunda ett aktiebolag med det handledda paketet. Gå till framsidan av e-tjänsten på ytj.fi och välj ”Grunda företag” och därefter ”Etableringsanmälan för aktiebolag”.

Läs om tillstånd för personer fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning.

Samtliga aktieägare undertecknar avtalet om bolagsbildning i e-tjänsten på ytj.fi.

Vad kostar det?

Priset för e-anmälan är 240 euro. Betala avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att du har undertecknat anmälan.

Bifirma kostar 60 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik
Hur följer jag handläggningen av min anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Efter registreringen: lämna in en avgiftsfri anmälan om förmånstagare

Du får ett handelsregisterutdrag när PRS har registrerat bolaget i handelsregistret. Därefter lämna in en separat anmälan om bolagets verkliga förmånstagare. Anmälan är lagstadgad och avgiftsfri. Läs mer om anmälan om förmånstagare.

Utskriftsversion Uppdaterad 13.09.2023