Gå direkt till innehållet
Meny

Aktiebolagets handledda etableringspaket i e-tjänsten på ytj.fi (tjänsten skapar handlingar)

Starta ett aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Här hittar du våra anvisningar om ett handlett etableringspaket för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi. Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning i standardformat för bolaget.

Välj det handledda etableringspaketet i e-tjänsten på ytj.fi i följande fall:

  • Aktierna har inget teckningspris, och aktiekapitalet är 0 euro.
  • Alla aktieägare är myndiga personer.
  • Alla aktieägare, styrelseledamöter och en eventuell verkställande direktör har en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande alternativ: personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).
  • Eventuella revisorer, prokurister och personer som har rätt att företräda bolaget har en finländsk personbeteckning.
  • En bolagsordning i standardformat är tillräcklig.

I annat fall välj etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi (du lägger till upprättade handlingar själv). Läs mer om etableringsanmälan för aktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi.

Vem lämnar in och undertecknar anmälan?

En styrelseledamot eller en ersättare undertecknar etableringsanmälan. Om det bolag som startas har prokurister eller personer med rätt att företräda bolaget, måste alla styrelseledamöter underteckna anmälan i e-tjänsten.

Alla aktieägare ska underteckna avtalet om bolagsbildning i e-tjänsten.

Alla styrelseledamöter och en eventuell verkställande direktör ska underteckna försäkran om iakttagande av aktiebolagslagen i e-tjänsten.

När anmäler jag?

Slutför det handledda etableringspaketet i e-tjänsten på ytj.fi inom 60 dagar från den dag då du började anmälningen. Annars förfaller både anmälan och aktiebolagsbildningen, vilket innebär att inget bolag bildas.

Hur lämnar jag in anmälan?

För att logga in i e-tjänsten på ytj.fi behöver du en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder eller ett mobilcertifikat (mobil-ID) eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

När du har loggat in i e-tjänsten på ytj.fi, välj på framsidan Grunda företag och därefter Handlett etableringspaket i punkten Grunda aktiebolag. Observera följande: Vi förnyar e-tjänsten på ytj.fi, och i det här skedet förs du över till nya vyer i tjänsten.

Ange följande uppgifter i e-tjänsten på ytj.fi:

Verklig förmånstagare kan också vara en utländsk person. I sådant fall ange hens födelsedatum och hemadress och bifoga kopia av passet eller annan motsvarande identitetshandling.

Observera följande: Om någon annan person än verklig förmånstagare saknar finländsk personbeteckning, kan du inte grunda ett aktiebolag med det handledda paketet. Gå till framsidan av e-tjänsten på ytj.fi och välj Grunda företag och därefter Etableringsanmälan för aktiebolag.

Läs om tillstånd för personer fast bosatta utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Tjänsten skapar ett avtal om bolagsbildning och en bolagsordning i standardformat.

Samtliga aktieägare undertecknar avtalet om bolagsbildning i e-tjänsten på ytj.fi.

Vad kostar det?

Priset för e-anmälan är 280 euro. Betala avgiften i e-tjänsten på ytj.fi efter att du har undertecknat anmälan.

Bifirma kostar 70 euro per bifirma. Läs mer om bifirma.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av min anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 06.02.2024