Gå direkt till innehållet
Meny

Fakta om handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen (PRS) för handelsregistret där antecknas uppgifter om företag utgående från de anmälningar, ansökningar och meddelanden som PRS får.

Handelsregistret är avsett för allmänt bruk. Var och en har rätt att få ta del av de uppgifter som antecknats i registret. Samma offentlighet gäller också de anmälningar och bilagor som har lämnats in till handelsregistret.

Registeranteckningarna har en offentlighetsverkan och en rättsgrundande verkan för företaget. Läs mer om registrerings verkningar.

Handelsregistrets grunduppgift är att stödja verksamheten i samhället med hjälp av information om företag. Läs mer om handelsregistrets informationstjänster.

Vilka uppgifter ska anmälas om personer?

Anmäl följande uppgifter om personer till handelsregistret:

  • fullständigt namn
  • personbeteckning
  • medborgarskap och
  • hemkommun.

Läs mer om personuppgifter i handelsregistret.

Rådgivning i anmälnings- och registreringsärenden

PRS har flera rådgivningstjänster som hjälper dig med anmälningar till och registreringar i handelsregistret. Läs mer om handelsregistrets rådgivning.

Företags- och organisationsdatasystemet och FO-nummer

PRS och Skatteförvaltningen för tillsammans företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. PRS eller Skatteförvaltningen ger företaget ett företags- och organisationsnummer (FO-nummer) när anmälan antecknas i systemet på ytj.fi. Läs mer om företags- och organisationsdatasystemet och FO-nummer.

Utskriftsversion Uppdaterad 25.02.2022