Fakta om handelsregistret

Handelsregistret är ett offentligt register, i vilket uppgifter om näringsidkare dvs. företag antecknas.

I regel ska alla företag anmäla sig till handelsregistret. Företagen ska också anmäla om det sker ändringar i deras handelsregisteruppgifter. Aktiebolag och andelslag ska lämna in sina bokslutsuppgifter till handelsregistret.

Gemensamt anmälningsförfarande med Skatteförvaltningen

Handelsregistret har ett gemensamt anmälningsförfarande och en gemensam informationstjänst med Skatteförvaltningen. Läs mer om anmälningsförfarandet och informationstjänsten på webbplatsen ytj.fi.

Handelsregisteruppgifter är tillgängliga för alla

Handelsregisteruppgifterna är lätt tillgängliga i informationstjänsten Virre. Gå till Virre.

Registreringens rättsverkningar och uppgifternas offentlighet

Läs mer om registreringens rättsverkningar och uppgifternas offentlighet:

Läs handelsregistrets dataskyddsbeskrivning.

Jag vill starta eget – var får jag råd?

Handelsregistret ger dig råd när du ska anmäla ditt företag till registret. Vi kan inte svara på andra praktiska frågor som gäller företagsetablering.

Om du behöver hjälp med praktiska ärenden såsom att välja företagsform, testa din affärsidé eller ordna finansiering, får du nyttig information i tjänsten "För företag eller samfund" på webbplatsen Suomi.fi. Gå till webbplatsen Suomi.fi.

Också de regionala nyföretagarcentralerna hjälper dig när du vill starta ett företag eller utveckla din företagsverksamhet. Gå till nyföretagarcentralernas webbplats.


Utskriftsversion
Uppdaterad 06.07.2020