Gå direkt till innehållet
Meny

Handelsregistrets rådgivning i anmälnings- och registreringsärenden

Patent- och registerstyrelsen (PRS) har flera rådgivningstjänster som hjälper dig med anmälningar till och registreringar i handelsregistret.

PRS och Skatteförvaltningen har ett gemensamt anmälningsförfarande i tjänsten på ytj.fi. Båda myndigheterna ger råd endast i de ärenden som gäller deras eget verksamhetsområde. PRS handleder i ärenden som ska anmälas till handelsregistret. Skatteförvaltningens rådgivning hjälper dig med ärenden som ska anmälas till Skatteförvaltningen. Gå till Skatteförvaltningens webbplats.Öppnas i en ny flik

Vi erbjuder följande rådgivningstjänster som anknyter till handelsregistret:

Prh.fi: Anvisningar för anmälning och fakta om handelsregistret

På webbplatsen prh.fi hittar du anvisningar för handelsregisteranmälningar och allmän information om handelsregistret. Webbplatsen har också länkar till e-tjänsten på ytj.fi och till pappersblanketter.

Våra webbsidor ger anvisningar i följande ärenden:

Du kan ge feedback till exempel om en anvisning är felaktig eller om anvisningar som du behöver saknas. Gå till feedbackblanketten.

Ytj.fi: Anvisningar för anmälning till PRS och Skatteförvaltningen

På webbplatsen ytj.fi finns anvisningar för att lämna in anmälningar till PRS handelsregister och stiftelseregister samt till Skatteförvaltningen. Genom att logga in i e-tjänsten på ytj.fi kan du lämna in en e-anmälan eller ladda ner pappersblanketter för att anmäla uppgifter till PRS handelsregister eller stiftelseregister samt till Skatteförvaltningens register.

I företagssökningen på ytj.fi kan du söka grunduppgifter om företag och sammanslutningar samt uppgifter om i vilka register företag eller sammanslutningar finns antecknade.

Gå till webbplatsen ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Instruktionsvideor: Lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi

Våra instruktionsvideor hjälper dig lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Besök vår YouTube-kanal för att titta på våra instruktionsvideor (på finska) om hur du lämnar in en e-anmälan. Gå till våra instruktionsvideor.Öppnas i en ny flik

Informationstjänsten Virre: Utdrag, anmälningar under behandling och bokslut

Virre är en informationstjänst där du har avgiftsfri tillgång till företagens grunduppgifter och kan köpa ett elektroniskt handelsregisterutdrag, bokslut, organisationsregler eller anmälningshandlingar. Du har genast tillgång till e-dokumenten efter att du betalat för dem med dina nätbankskoder eller ditt kreditkort. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Företagssökningen på ytj.fi: Grunduppgifter om företag

I företagssökningen på ytj.fi kan du till exempel med FO-nummer söka grunduppgifter om företag. Gå till företagssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Telefonrådgivning, e-post och besökskundtjänst

Vi handleder dig i ärenden som gäller handelsregisteranmälningar och registrering. Vi ger också information om vad registrering innebär och vilka rättsliga verkningar den medför. Läs mer om rådgivningens innehåll.

Telefonrådgivning

Vår telefonrådgivning på 029 509 5040 är öppen mån–fre kl. 9.00–15.00.

Rådgivning per e-post

Du kan be om råd per e-post på neuvonta.kaupparekisteri@prh.fi

Rådgivning på besökskundtjänsten

Vår besökskundtjänst i Helsingfors ger dig råd och vid behov skriftliga anvisningar. Se öppettider och kontaktuppgifter för PRS besökskundtjänst.

FöretagsFinlands telefontjänst för företagare

FöretagsFinlands telefontjänst betjänar på 0295 020 501 (lna/msa). Läs mer om FöretagsFinlands telefontjänst.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 20.09.2023