Gå direkt till innehållet
Valikko

Frågor och svar

F: 1. Kan bokslut undertecknas elektroniskt?

Ja, det går bra. Vi godkänner en elektronisk underskrift om bokslutet lämnas in direkt till handelsregistret. Det ska tydligt framgå av utskriften att dokumentet har undertecknats elektroniskt. Dessutom ska utskriften tydligt ange namnet på det använda systemet. Gå till anvisningen Elektronisk underskrift i handelsregisteranmälningar.

F: 2. Mitt företag har varit ett icke-verksamt skrivbordsföretag redan i flera år och företaget har inte några transaktioner eller bokslut. Jag har anmält till Skatteförvaltningen att företaget inte är verksamt, räcker det inte?

Aktiebolag och andelslag ska lämna in en bokslutsanmälan till handelsregistret för varje räkenskapsperiod. Lämna in bokslutshandlingar till handelsregistret även om företaget inte bedriver någon verksamhet.

F: 3. Jag fick en uppmaning att lämna in de bokslut som saknas. Hur vet jag vilka bokslut ni inte har?

Från Sökning av bokslut i vår informationstjänst Virre kan du gratis kontrollera vilka bokslut som redan har registrerats i handelsregistret. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

F: 4. Jag har lämnat in bokslutet till Skatteförvaltningen. Varför har det inte kommit in till handelsregistret?

Vi får bokslutsuppgifterna från Skatteförvaltningen endast om uppgifterna har lämnats in exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar. För mer information kan du kontakta Skatteförvaltningen. Om du har lämnat in bokslutet till handelsregistret exakt enligt Skatteförvaltningens anvisningar, registreras bokslutet i handelsregistret inom cirka en vecka.

F: 5. Hur kan jag komplettera mitt företags bokslutsanmälan?

Du måste skicka in alla bokslutshandlingar på nytt till PRS – inte enbart kompletteringar eller korrigerade handlingar. Då kan vi se till att vi registrerar bokslutsanmälan på korrekt sätt.


Gå till anvisningen Hur kompletterar jag ett bokslut som registrerats i handelsregistret?

F: 6. Hur kan jag begära korrigering av en redan registrerad bokslutsanmälan?

Utgångspunkten är att de bokslutshandlingar som lämnas in till handelsregistret är offentliga handlingar. Du kan begära oss att rätta bokslutshandlingar om de innehåller uppgifter som enligt lag är sekretessbelagda eller om bokslutet har registrerats felaktigt. Gå till anvisningen Hur kan jag begära att ett i handelsregistret registrerat bokslut ska korrigeras?

F: 7. Vem undertecknar blanketten för bokslutsanmälan? Kan bokföraren underteckna den?

Blanketten för bosklutsanmälan undertecknas av företagets ansvarsperson eller ett ombud som hen har befullmäktigat. Bokföraren kan underteckna blanketten om hen har befullmäktigats att underteckna anmälan. Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original. Observera att själva bokslutet också måste dateras och undertecknas.

F: 8. Om jag lämnar in bokslutet för sent, orsakar det kostnader för mig?

Det är gratis att lämna in bokslutet inom 8 månader från räkenskapsperiodens utgång.
Om ett aktiebolag eller andelslag lämnar in bokslutet senare, är avgiften 85 euro. Avgiften gäller bokslut för räkenskapsperioder som går ut 1 januari 2019 eller senare.

F: 9. Jag lämnade in bokslutet och fick ett handelsregisterutdrag om det. Emellertid visas det fortfarande en uppmaningsanteckning på utdraget. Kan ni ta bort den?

Vi har registrerat en uppmaning för företaget eftersom bokslutet inte har lämnats in inom den första tidsfristen vi gett. Uppmaningen stryks automatiskt 150 dagar efter dess registrering.

F: 10. Jag fick en uppmaning att lämna in bokslutet inom två veckor, så att mitt företag inte avregistreras eller försätts i likvidation. Kan ni anteckna i era uppgifter att mitt företag får strykas?

Vi kan inte anteckna i registret på förhand att företaget ska strykas. Avregistreringsförfarandet omfattar lagstadgade steg. Om du har fått en uppmaning och inte lämnar in bokslutet inom den utsatta tiden, avregistreras företaget eller försätts i likvidation. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

F: 11. Jag fick en uppmaning att lämna in bokslutet inom två veckor, så att mitt företag inte avregistreras eller försätts i likvidation. Får jag mer tid för att lämna in bokslutet?

Vi förlänger inte inlämningstiden för bokslutet. Om vi inte får bokslutet inom den utsatta tidsfristen, skickar vi en ny uppmaning med en tidsfrist på 3,5 månader. Läs mer om avregistreringsförfarandet.

F: 12. Om mitt företag stryks ur handelsregistret, orsakar det mig kostnader eller olägenheter?

En avregistrering träder i kraft i och med att den antecknas i registret. Avregistrering ur handelsregistret innebär att företaget inte längre kan bedriva företagsverksamhet. Läs mer om följderna av avregistrering.


För mer information om skattepåföljder kontakta Skatteförvaltningens kundservice.

F: 13. Mitt företag har inte haft en bokförare på många år, och jag kan inte upprätta bokslut själv. Kan ni hjälpa?

Företagare har olika skyldigheter, och bokslutet är en av dem. Tyvärr kan vi inte erbjuda bokföringstjänster. Om du behöver hjälp med andra ärenden i anslutning till företagsverksamhet, kan du använda tjänsten FöretagsFinland eller kontakta regionala nyföretagarcentraler. Gå till anvisningen om begräsningarna i handelsregistrets rådgivning.

F: 14. Bokslutet saknar noter. Vad ska noterna innehålla?

Noter är uppgifter som lämnas i bilagor till balansräkningen, resultaträkningen och finansieringsanalysen. I noterna måste du anteckna till exempel uppgift om hur många personer som i genomsnitt har varit i företagets tjänst under räkenskapsperioden. Se även svaret till fråga 13. Läs mer om handlingar i bokslutsanmälan.

F: 15. Vi fick en uppmaning att lämna in bokslutet till handelsregistret. Vårt företag är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag och är inte skyldigt att lämna in bokslut. Vad ska vi göra?

Vi har skickat en uppmaning till de företag vars bolagsform som antecknats i handelsregistret är aktiebolag. Ett aktiebolag kan registrera ömsesidigt fastighetsaktiebolag som sin företagsform om bolaget enligt sin bolagsordning är ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag. Gå till anvisningen om att registrera företagsformen som ömsesidigt fastighetsaktiebolag.