Blanketter, stadgemodeller och övriga modeller för föreningar

Lämna in din anmälan till föreningsregistret


Om möjligt lämna in din anmälan till föreningsregistret i vår e-tjänst. Det är snabbare och förmånligare än att använda pappersblanketter. Gå till e-tjänsten för att lämna in din anmälan.

Här nedan hittar du våra pappersblanketter. Ladda ner blanketterna på din dator för ifyllning.

Anmälningsblanketter

Namn Uppdaterad Ladda
Grundanmälan till föreningsregistret 28.03.2018 PDF
Anmälan om ändring av namntecknare / adressändring till föreningsregistret 28.03.2018 PDF
Anmälan om ändring av stadgar till föreningsregistret 07.12.2017 PDF
Anmälan om upplösning till föreningsregistret 28.03.2018 PDF
Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i föreningsregistret (anmälan om egen avgång) 22.10.2018 PDF

Stadgemodeller

Namn Uppdaterad Ladda
Stadgemodell 0 - Enkla stadgar 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell I - Ett möte, en medlemsgrupp 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell I - Ett möte, en medlemsgrupp, distansdeltagande möjligt 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell II - Ett möte, flera medlemsgrupper 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell II - Ett möte, flera medlemsgrupper, distansdeltagande möjligt 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell III - Två möten, en medlemsgrupp 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell III - Två möten, en medlemsgrupp, distansdeltagande möjligt 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell IV - Två möten, flera medlemsgrupper 10.07.2015 TXT DOC
Stadgemodell IV - Två möten, flera medlemsgrupper, distansdeltagande möjligt 10.07.2015 TXT DOC

Övriga modeller

Namn Uppdaterad Ladda
Modell för stiftelseurkund 09.10.2015 TXT DOC
Modell för verksamhetsgranskningsberättelse 24.03.2015 TXT DOC

Övriga blanketter

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.11.2018