Pappersanmälningar till föreningsregistret och registret över religionssamfund

Om möjligt lämna in föreningens etableringsanmälan och ändringsanmälningar via vår e-tjänst. Det är billigare och snabbare än att använda pappersblanketter.

Föreningar som lämnat in en e-anmälan kan vid behov korrigera och komplettera den på elektronisk väg.Etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar för föreningar på pappersblankett

Pappersblanketterna för föreningars etablerings-, ändrings- och nedläggningsanmälningar finns på Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats ytj.fi.

Spara pappersblanketterna på din dator för ifyllning.

Gå till ytj.fi där du hittar pappersblanketterna för föreningens etableringsanmälan nedtill på sidan.

Gå till ytj.fi där du hittar pappersblanketterna för föreningens ändringsanmälan nedtill på sidan.

Gå till ytj.fi där du hittar pappersblanketterna för föreningens nedläggningsanmälan nedtill på sidan.

Inlämning av föreningens bokslutsuppgifter på pappersblankett

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning.

Gå till sidan med blanketten för registrering av föreningens bokslutsuppgifter.

Blanketter för att komplettera eller korrigera anmälan

Spara pappersblanketten på din dator för ifyllning.

Gå till sidan med blanketter för att komplettera eller korrigera anmälan.

Pappersanmälningar för Centralhandelskammaren och handelskamrar samt religionssamfund

Pappersblanketterna för Centralhandelskammaren och handelskamrarna samt för religionssamfund finns på sina respektive webbsidor.

Spara pappersblanketterna på din dator för ifyllning.

Gå till sidan med blanketterna för Centralhandelskammaren och handelskamrarna.

Gå till sidan med blanketterna för religionssamfund.


Utskriftsversion
Uppdaterad 08.06.2020