Föreningsregistrets pappersblanketter

Om möjligt använd vår e-tjänst för att lämna in föreningens etableringsanmälan (grundanmälan) och ändringsanmälningar. Det är förmånligare och snabbare än att använda pappersblanketter.

Gå till e-tjänsten.

Ladda ner pappersblanketterna på din dator för ifyllning.

Namn Uppdaterad Ladda
Grundanmälan till föreningsregistret 28.03.2018 PDF
Anmälan om ändring av namntecknare / adressändring till föreningsregistret 28.03.2018 PDF
Anmälan om ändring av stadgar till föreningsregistret 07.12.2017 PDF
Anmälan om upplösning till föreningsregistret 28.03.2018 PDF
Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i föreningsregistret (anmälan om egen avgång) 22.10.2018 PDF

Gå till sidan med blanketterna för Centralhandelskammaren och handelskamrarna.

Gå till sidan med blanketterna för religionssamfund.

Gå till sidan med blanketten för registrering av föreningens bokslutsuppgifter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 21.01.2019