Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringar i andelslag

Ett andelslag är skyldigt att underrätta handelsregistret om ändringar i och eventuella tillägg till de uppgifter som antecknats i registret. Detta ska ske genast efter att ändringen har ägt rum. En redogörelse om det beslut som ändringen grundar sig på ska bifogas till anmälan. Till exempel andelslagets stadgar träder i kraft först när de har registrerats. Registrets rättsgrundande verkan är av betydelse för andelslag.

Kontrollera andelslagets gällande handelsregisteruppgifter innan du lämnar in en ändringsanmälan. Då ser du genast vilka uppgifter som ska ändras eller läggas till.

Du kan lämna in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblanketter. E-anmälan är snabbare och oftast billigare än att använda pappersblankett. Du kan lämna in en del av anmälningarna på nätet, men andra anmälningar ska tills vidare lämnas in på pappersblankett.

Anmälan om förmånstagare

Alla andelslag måste anmäla sina verkliga förmånstagare till handelsregistret och se till att uppgifterna i registret är uppdaterade. Anmälan om förmånstagare är gratis. Lämna in din anmälan om förmånstagare i e-tjänsten på ytj.fi. Gå till anvisningarna för anmälan om förmånstagare.

Vilka ändringar ska anmälas?

Om andelslag registreras bland annat följande uppgifter:

Även bifirmor och prokuror kan anmälas till registret. Genom registrering får bifirman firmaskydd, och om man låter registrera prokurorna blir det lättare att använda dem, eftersom andelslagets samtliga namntecknare syns då i handelsregisterutdraget.

Blanketter

Öppna: blankett Y4 och bilageblankett 14 A och personuppgiftsblankett (pdf, 826.6 kt)

Obs! Använd personuppgiftsblanketten för att anmäla personers identifieringsuppgifter till handelsregistret. Skriv inte personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Blankett Y4 undertecknas av någon av styrelsemedlemmarna eller av verkställande direktören. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

En ordinarie styrelseledamot eller verkställande direktören kan befullmäktiga en utomstående person att lämna in anmälan. Om en bemyndigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor

  Bifoga följande handlingar till din anmälan:
   • Kvitto över betalning av behandlingsavgiften, om du gör din anmälan på pappersblanketter.
   • Redogörelse om det beslut som ändringen grundar sig på. Till exempel andelsstämmans beslut om att ändra stadgarna eller om valet av styrelse, eller styrelsens beslut om valet av ordförande.

  Obs! Bifoga inte till din anmälan handlingar såsom bolagsavtal med personbeteckningar eller hemadresser.

  Behandlingsavgifter

  Vi tar i vanliga fall ut en avgift för anmälning av ändringar. Vi tar däremot inte ut någon avgift till exempel för anmälning av andelslagets adress- och kontaktuppgifter. Se vår prislista.

  Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan, om du gör din anmälan på pappersblanketter. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

  Utskriftsversion Uppdaterad 02.06.2023