PRS stryker ur handelsregistret icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag

Patent- och registerstyrelsen (PRS) kommer att stryka ur handelsregistret företag som har lagt ned sin verksamhet.

Avregistreringsförfarandet omfattar alla de företag och bostadsaktiebolag

 • som inte har lämnat in anmälningar till handelsregistret under de senaste 10 åren
 • som inte har företagsinteckningar i kraft
 • som inte har en ansökan eller anmälan om företagsinteckning under behandling
 • som enligt Skatteförvaltningen inte bedriver någon verksamhet.

Vilka steg ingår i avregistreringsförfarandet?

 1. PRS skickar ett brev till företaget och ber företaget att anmäla om fortgående företagsverksamhet inom fyra veckor.
 2. Om företag inte anmäler om fortgående företagsverksamhet, publicerar PRS på sin webbplats en kungörelse med en tidsfrist på 3,5 månader.
 3. PRS avregistrerar företaget ur handelsregistret om företaget inte anmäler om fortgående företagsverksamhet inom utsatt tid.

Företaget undviker avregistrering om det anmäler om fortgående företagsverksamhet till PRS under stegen 1–2.

Företag och bostadsaktiebolag som omfattas av avregistreringsförfarandet 2021

Företag till vilka brevet skickatsFöretag som kungjorts på PRS webbplatsFöretag som strukits ur handelsregistret
Företag och bostadsaktiebolag som fått uppmaningsbrevet 22 mars 2021 (pdf, 0,24 Mb)
Företag och bostadsaktiebolag som har kungjorts den 25 maj 2021 (pdf, 1,06 Mb)
Företag som avregistrerats 4 oktober 2021 (xlsx, 0,15 Mb)

Gör så här:

Obs. Företaget undgår inte avregistrering om det enbart ändrar sina kontaktuppgifter. Om företagets uppgifter är ajour, se punkt 2.

 1. Kontrollera i PRS informationstjänst Virre om företagets uppgifter är ajour i handelsregistret. Gå till Virre.
 2. Om företagets handelsregisteruppgifter är ajour, lämna in en ändringsanmälan till PRS på pappersblankett (Y-blankett). Ange under "Tilläggsuppgifter" (på sida 2 av blanketten) att företagsverksamheten fortsätter och uppgifterna inte har förändrats. Skicka blanketten till den adress som anges på blankettens framsida. Den här anmälan är avgiftsfri.
 3. Anmäl eventuella ändringar antingen på nätet i e-tjänsten på ytj.fi eller på pappersblankett (Y-blankett). Vi tar ut en behandlingsavgift för ändringsanmälan.

Anmälningsanvisningarna samt länkarna till e-tjänsten på ytj.fi och Y-blanketterna

4.Vi skickar besked (ett handelsregisterutdrag) till ditt företag om att den avgiftsbelagda ändringsanmälan har registrerats.

De företag som har anmält att deras verksamhet fortsätter avregistreras inte.

  Lämna inte in någon anmälan om du vill att ditt företag ska avregistreras

  Vi stryker ur handelsregistret alla de företag på avregistreringslistan som inte hör av sig inom de utsatta tider som anges i brevet eller kungörelsen.

  Vi skickar besked om avregistreringen (ett handelsregisterutdrag) till företaget.

  Vad innebär avregistrering ur handelsregistret?

  En enskild näringsidkares verksamhet kan försvåras betydligt om dess uppgifter stryks ur registret. För övriga företagsformer innebär avregistrering att företaget inte längre kan bedriva verksamhet.

  Ett avregistrerat företag förlorar också det skydd som det fick när det registrerade sitt företagsnamn (firma) i handelsregistret.

  Kan ett företag som avregistretats som icke-verksamt återregistreras?

  Du kan ansöka om återregistrering av ditt företag. Gå till anvisningen Återregistrering av företag som avregistretats som icke-verksamt.

  Mer information i lagstiftningen

  Avregistrering av icke-verksamma företag och bostadsaktiebolag grundar sig på 24 § i handelsregisterlagen. Läs mer i handelsregisterlagen i författningsdatabasen Finlex.

  Utskriftsversion
  Uppdaterad 07.10.2021